CKP-so-tekst-FILIP Interreg

Дигитална алатка за добра земјоделска праксаСо цел да проверите колкав е процентот на неусогласеноста со минималните услови за добра земјоделска пракса потребно е да кликнете на копчето Старт